LEMNISCAAT
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, Acupunctuur, Healing en Coaching
Madelon Terwey

Informatie over hersenwerk: kerninformatie

Patronen, bewustzijn en onderbewustzijn

Onze hersenen zijn eigenlijk gewoon een chemische fabriek, een computer waar gegevens in opgeslagen worden, scheikundige verbindingen worden gelegd, waar informatie in opgeslagen zit en die met de juiste trigger er ook weer uit kunnen komen. Door herhaaldelijk gedrag, gebeurtenissen, uitingen die naar je toekomen of die je zelf doet, jezelf beschermen voor pijn, etc. ontwikkelen zich patronen. Patronen zijn verbindingen die in de hersenen gelegd worden. Een programmering. Hierdoor is op divers vlak herhaaldelijk dezelfde soort gedragingen herkenbaar bij ieder persoon. Dit gebeurt vaak onbewust.

De bron van patronen, gewoontes, gedragingen ligt in de jeugdjaren. In de hersenen zijn er 2 systemen: Het limbisch systeem en de neo-cortex. Het limbisch systeem legt alle gevoelens vast, als zijnde een ervaring. Er wordt gereageerd vanuit een soort instinct. Het onbewuste deel. De Neo-cortex legt alle gedachten vast. Hier gebeurt de beredenering, het ratio. Het bewuste deel. Als kind is de Neo-cortex nog niet ontwikkeld en wordt het limbisch systeem gebruikt om ervaringen op te slaan en wordt daar vanuit een reactie gegeven. Het limbisch systeem, en daarmee alle gegevens die opgeslagen zijn in het limbisch systeem, blijven bestaan als de neo-cortex tot ontwikkeling komt en gebruikt gaat worden. Op het moment dat de Neo-cortex gebruikt wordt, wordt alles hierin opgeslagen. Maar… De patronen die in het limbisch systeem opgeslagen zijn blijven bestaan en zijn de grondslag voor de denkwijze vanuit de Neo-cortex. Als het limbisch systeem het onbewuste deel is en de neo-cortex het bewuste deel, maar er in de kern gereageerd wordt vanuit ervaringen in het verleden, in de jeugd, waar bovenop een beredenering vanuit de neo-cortex komt, zijn alle patronen dus vastgelegd in het onbewuste. Er dient dan dus een brug gemaakt te worden tussen limbisch systeem en neo-cortex door bewustwording van de patronen. Waarom? Omdat als we ons bewust worden van de patronen, we in staat zijn een bewuste keuze te maken of we nog wel verder willen gaan in het betreffende patroon, of dat dit patroon in het heden juist klachten geeft, of lichamelijk of geestelijk. Als we een bewuste keuze maken, maak je dus een brug en kunnen de gegevens opgeslagen in het limbisch systeem, overgezet worden naar de neo-cortex.

Er wordt hier ook wel gesproken over kindbewustzijn (het onbewuste) en volwassen bewustzijn (het bewuste).

Hoe worden we bewust van onze patronen? Door onszelf te observeren, naar onszelf te kijken. Hoe reageren we in situaties, wat zijn onze gewoontes, onze behoeftes, wat herhaalt zich telkens weer? Elke observatie, elk kenmerk, hoe klein ook kunnen een herkenning van een patroon zijn.

Een patroon is meestal gebaseerd op een ervaring waarbij het instinct een soort "overlevingsdrang" neerzet door zichzelf te beschermen. Een baby kan nog niet praten, nog niet beredeneren, maar wel voelen en ervaren. Deze tools zijn sterk ontwikkeld bij een baby om te kunnen overleven vanuit dit instinct. Als een baby of een kind zich onveilig voelt, of niet gewenst of niet geaccepteerd zoals hij of zij is, gaat een kind onbewust een beschermingsmechanisme gebruiken. Als dezelfde situatie zich vaker voordoet, ontwikkelt zich een patroon, waar vanuit gereageerd wordt, zodra de trigger/ hetzelfde gevoel er is.

Een kind kan bijvoorbeeld nog niet beredeneren dat ouders moeten werken om te kunnen eten, waardoor er minder lang aandacht kan zijn voor het kind, dan gewenst of waarom mensen discussies kunnen hebben, zonder dat er een directe dreiging is, maar ze kunnen dan wel bijvoorbeeld onveiligheid ervaren of het gevoel hebben te veel te zijn, er niet te mogen zijn, etc.

Als volwassene kan je altijd opnieuw een keuze maken, want we hebben een vrije wil gekregen, waardoor dit mogelijk is. Wat er dan in wezen gebeurt is een herprogrammering tot stand brengen in de hersenen. Als we ons bewust worden van onze patronen, kunnen we ons bewust worden van de daaraan ten grondslag liggende overlevingsmechanismen of trauma's. Een trauma kan ook een voor een volwassene niets betekenende gebeurtenis zijn, wat diepe indruk op een kind gemaakt heeft.

Als we ons vrij maken van patronen en de trauma's onder ogen gezien hebben, zijn we ons zo bewust van ons eigen zijn, dat we heel dicht bij onszelf staan. Als we dicht bij onszelf staan, kunnen we een optimale balans creëren waarin we vrijheid, liefde en geluk kunnen ervaren en met een open hart in de wereld kunnen wandelen en onszelf en onze talenten kunnen uiten door vanuit dat bewustzijn volledig onszelf te zijn.