LEMNISCAAT
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, Acupunctuur, Healing en Coaching
Madelon Terwey

TCG (Traditionele Chinese Geneeswijzen)

De Vijf Elementen

Dit is een van de belangrijkste theorieën van de traditionele Chinese Geneeswijze(n). De Vijf Elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur namelijk; water, vuur, metaal, hout en aarde, welke gebruikt worden om eigenschappen en categorieën van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen en enkel door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden. In de traditionele Chinese Geneeswijze(n) wordt deze theorie gebruikt om condities van de mens te bepalen en om richting te geven aan de Chinese diagnose en behandeling van disbalans. Bijvoorbeeld: de levermeridiaan, galblaasmeridiaan, ogen, pezen en woede behoren allen tot het element hout. Daarom zijn niet alleen de werking en disbalans van de levermeridiaan, galblaasmeridiaan, ogen, pezen en woede verbonden met de beweging van hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid. Emotionele woede is een teken van disbalans in het houtelement en heeft specifiek betrekking op de levermeridiaan; alle klachten van de ogen, pezen, maar ook bijvoorbeeld stressklachten en galstenen zijn kenmerken van het houtelement. Daarom kunnen totaal verschillende klachten of kenmerken van een persoon toch één specifiek Chinees beeld opleveren, waarop behandeld kan worden.

Aan elk element zijn één paar meridianen verbonden, een yinne meridiaan en een yange meridiaan. Aan het vuur element zijn als enige twee paar meridianen verbonden. Zie hiervoor ook de schematische weergave.

De elementen zijn met elkaar verbonden en voeden elkaar via verschillende wegen om de balans zo optimaal mogelijk te houden. Ze kunnen elkaar ook "tegenwerken", door elkaar als het ware "leeg" te trekken door een (tijdelijke) grotere vraag naar energie/voeding op één specifiek element. Als er niet meer voldoende energie in een element is (vraag is groter als het aanbod), wordt er een beroep gedaan op een ander element en zal in het andere element extra hard gewerkt moeten worden om in de behoefte te voorzien. Hierdoor kunnen er klachten ontstaan, omdat er een disbalans ontstaat. Bijvoorbeeld: Stress en drukte voor een langere periode geeft een extra grote vraag aan energie in het houtelement. Als het houtelement niet voldoende energie meer kan opbrengen om de stress en drukte te reguleren, wordt er aanspraak gemaakt op het aarde element en kunnen er klachten komen van piekeren, bezorgdheid, moeheid, omdat het aarde element ineens nog harder moet werken om het houtelement te voorzien van de extra energie, waardoor je energie uit het aarde element onttrekt en ook daar klachten kunnen ontstaan. Mocht er voor het hout element niet voldoende te halen zijn bij het aarde element, kan deze ook energie bij bijvoorbeeld het vuurelement gaan halen en kunnen er bijvoorbeeld slaapproblemen ontstaan.

Overzicht van de 5 elementen en hun stromingsrichting

= yin
= yang