LEMNISCAAT
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, Acupunctuur, Healing en Coaching
Madelon Terwey

TCG (Traditionele Chinese Geneeswijzen)

Yin en Yang

De theorie van Yin en Yang, gebaseerd op filosofie uit het klassieke China, is een van de meest fundamentele theorieŽn van de Chinese Geneeswijze(n). Volgens deze theorie is de tegenstelling Yin en Yang een fundamentele natuurwet. Alles komt voort uit, wordt ontwikkeld, gemotiveerd en veranderd door de kracht van Yin Qi (levensenergie) en Yang Qi (levensenergie). In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin en Yang, zoals tegenstelling, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze oerkrachten. Bij verstoring van de balans tussen Yin en Yang kunnen er klachten optreden. Yin kan niet bestaan zonder Yang en andersom. Yin en Yang streven altijd naar een optimale balans. Ze hebben elkaar nodig om dit te realiseren. Tot de categorie Yang behoren in het algemeen die verschijnselen die dynamisch, extern, opwaarts, licht en actief zijn of betrekking hebben op functionele kwaliteit. Daarentegen behoren verschijnselen die statisch, intern, neerwaarts, donker of passief zijn of die betrekking hebben op materiŽle stoffen tot de categorie Yin. In de Traditionele Chinese Geneeswijze(n) worden deze concepten gebruikt om problemen samen te vatten en te verklaren op het vlak van anatomie, fysiologie, pathologie, diagnose, preventie en behandeling, etc.

Alles is onder te verdelen in Yin en Yang, op elk niveau. Bijvoorbeeld: Een stuk steen is Yin (materie) en de beeldhouwer is Yang (beweging/ creŽren). De beeldhouwer stopt Yange energie (actie) in het stuk steen (Yin) door er een beeld van te maken. In de beeldhouwer zelf is ook weer de Yin en Yang verdeling terug te vinden, maar ook in het stuk steen.

Meridianen zijn de energiebanen die door het lichaam lopen, waar Qi (levensenergie) doorheen stroomt. Alle meridianen zijn onderverdeeld in Yin en Yang, door middel van de kenmerken die bij elke meridiaan horen. Zie hiervoor ook bij "De vijf elementen". De meridianen kunnen beÔnvloed worden door bijvoorbeeld acupunctuur, waarbij het vinden van een optimale balans altijd het basisuitgangspunt is voor zowel de behandelaar als diegene die behandeld wordt (ook onbewust).

Yin Yang
statisch   -   dynamisch
intern -extern
neerwaarts -opwaarts
donker -licht
passief -actief
betrekking hebbend op materiŽle stoffen-betrekking hebbend op functionele kwaliteit
Structuur -Vorming van structuur
Rust -Actie
Verkoelen -Verwarmen
Aarde -Hemel