LEMNISCAAT
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, Acupunctuur, Healing en Coaching
Madelon Terwey

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, Acupunctuur, Healing en Coaching

Even voorstellen

Ik ben Madelon Terwey, geboren in Zaandam op 24 oktober 1972. In 1994 ben ik gestart met mijn opleiding tot therapeut Natuurgeneeskunde aan de Academie voor Natuurgeneeswijzen te Hilversum. Na mijn propedeuse heb ik als specialisatie TCM (Traditional Chinese Medicine) en Acupunctuur gekozen. In het zesde en laatste jaar (2000) heb ik stage gelopen in Nederland bij Dr. Cheng Qian en in het jaar na mijn afstuderen heb ik een extra stageperiode in China, Beijing gevolgd op het China Beijing International Acupuncture Training Centre. Daarnaast heb ik als bij- en nascholing de cursussen Klassieke Massage, Tuina-Massage en een workshop Chakra's en Acupunctuur gevolgd. Ik heb in 2010 de 4-jarige opleiding integrale bewustzijnstraining, reading en healing aan de School of Life in Amsterdam afgerond.
Ik gebruik natuurgeneesmiddelen ter ondersteuning van de behandeling waar nodig en gewenst. Op deze website geef ik zoveel mogelijk informatie over de kern waar vanuit ik werk en de middelen die ik gebruik om diegene die dat wil, zoveel mogelijk te helpen de balans te (her)vinden zodat klachten kunnen verdwijnen.
Ik wens u veel leesplezier!

Lemniscaat

De betekenis van lemniscaat is oneindigheid. Er bestaat een oneindige verbinding tussen alles, een oneindige samenwerking. Een ieder bewandelt zijn of haar eigen pad, waarin een ieder altijd een kruispunt tegenkomt waarop een keuze gemaakt kan worden op welk gebied dan ook, elke dag weer. Wat geleerd moe(d)t worden herhaalt zich. Alles komt altijd weer een keer langs, in welke vorm dan ook en daaraan kunnen we zien waar we staan, hoe we met onszelf, de ander en dat wat we tegenkomen omgaan.
De levenspuls die altijd doorgaat, de mogelijkheden die er altijd zijn, de liefde die er altijd onvoorwaardelijk is, de balans die altijd gezocht wordt (beide rondingen van de lemniscaat zijn gelijk, in evenwicht).
Het is aan een ieder hoe het pad gelopen wordt, welke keuzes er gemaakt worden en met welke intentie. Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. Alle waarheden bij elkaar geven DE waarheid, want daar is de eenheid. Uiteindelijk ligt in de oneindigheid (lemniscaat) de eenheid.. Yin en Yang, eenheid in verscheidenheid, ze hebben elkaar nodig om in balans te zijn, maar zijn ook elkaars uitersten, van dezelfde stok. De juiste keuze ligt in het midden, waardoor de meest optimale balans verkregen kan worden, op welk vlak of niveau dan ook.

Disclaimer