De oorsprong

De Traditionele Chinese Geneeswijze heeft een erg lange geschiedenis. Op primitieve wijze was er al sprake van medische gebruiken in vroegere tijden. De Chinese voorvaderen probeerden te overleven in hun leefomgeving. Bij het zoeken naar voedsel ontdekten zij dat bepaalde planten eetbaar waren en op een zekere manier verlichting brachten bij bepaalde klachten. Op deze wijze ontstond de eerste ervaring met medische werking van planten..

Zo ook ontdekten mensen in het Stenen en Bronzen tijdperk dat bepaalde stenen of bronzen instrumenten gebruikt konden worden in de behandeling van ziekte. Bijvoorbeeld de ‘Bian-stenen’, een type steen met een scherpe vorm, die gezien kunnen worden als de voorlopers van de acupunctuurnaalden.

Met het gebruik van vuur ontstond de mogelijkheid om met vuur niet alleen eten te koken en zich te beschermen tegen de kou, maar ook ontdekte men dat vuur een gunstige werking had bij de behandeling van een aantal klachten. Dit is de oorsprong van de moxa-therapie.

Uit deze tijd dateert ook de toepassing van kruiden voor uitwendig gebruik, aangezien men bij letsel en verwondingen bladeren of delen van planten op de wond legde.

Tweeduizend jaar geleden al ontstond de tekst over geneeskunde in de “Yellow Emperor’s Inner Classic”. Hierin werden vroegere medische ervaringen samengevat. Gebaseerd op de filosofie van die tijd gaf dit werk inzicht in fysiologie (werking van het lichaam), pathologie (ziekteleer), diagnose en preventie. Bovendien vermeldde dit boek de anatomie (bouw van het lichaam) zoals de lengte en mogelijkheden van het menselijk skelet, het bestaan van bloed en bloedvaten, het concept van de bloedcirculatie en de afmetingen van de interne organen.

Gedurende de laatste decennia is deze duizenden jaren oude traditionele Chinese Geneeswijze uitgebreid bestudeerd en is volgens experts in en buiten China effectief en veilig gebleken. Bovendien heeft het als voordeel dat het de bijwerkingen van chemische medicijnen uit de moderne reguliere geneeskunde vermindert of kan voorkomen.

Yin en Yang

Alles is onder te verdelen in Yin en Yang, op elk niveau.

Bijvoorbeeld: Een stuk steen is Yin (materie) en de beeldhouwer is Yang (beweging/ creëren). De beeldhouwer stopt Yange energie (actie) in het stuk steen (Yin) door er een beeld van te maken. In de beeldhouwer zelf is ook weer de Yin en Yang verdeling terug te vinden; het lichaam is Yin ten opzichte van wat de beeldhouwer doet, dat is Yang.

Iets is altijd Yin ten opzichte van Yang, dus je hebt beide nodig om in balans te zijn. Geen zwart zonder wit, geen eenheid zonder dualiteit, geen warm zonder koud enz. We hebben beide nodig om in harmonie te kunnen zijn.
Alles is altijd in beweging en loopt over van Yin naar Yang en andersom. Deze beweging is nodig om in balans te blijven of weer te komen, te groeien en mee te kunnen gaan in de verandering. Zo verzamelen we onze levenswijsheden en tools en kunnen we telkens de volgende stap doen op onze levensweg.

Meridianen (energiebanen), waar Qi (levensenergie) doorheen stroomt, zijn ook onderverdeeld in Yinne en Yange type meridianen door middel van de kenmerken die bij elke meridiaan horen. (Zie hiervoor ook bij “De vijf elementen”).

De vijf elementen

De Vijf Elementen zijn elementen van de natuur: aarde, metaal, water, hout en vuur.

Elk element heeft eigenschappen die typisch bij een element passen, zowel lichamelijke als mentaal/emotionele kenmerken.
Aan elk element is ook één paar meridianen verbonden, een yinne meridiaan en een yange meridiaan. Het vuur element heeft nog 2 extra meridianen die bij dit element horen.

Een voorbeeld: Het houtelement. De galblaasmeridiaan(Yang) en de levermeridiaan (Yin) horen in het houtelement thuis. Een lichamelijk kenmerk wat bij het houtelement hoort zijn bijvoorbeeld de gewrichten. Als er klachten zijn met gewrichten, speelt het houtelement een rol in de bepaling van de uiteindelijke behandeling. Een emotie die bij het houtelement hoort is woede, boosheid, frustratie. Als er een gevoeligheid hier op ligt en je bent bijvoorbeeld snel geïrriteerd of boos, speelt het houtelement ook een rol.
Zo heeft elk element eigen kenmerken en uit de optelsom van de verschillende kenmerken verkregen via vragen stellen, observatie, polsdiagnose, tongdiagnose, e.d. wordt een behandelplan gevormd en de punten er bij gezocht waarmee de behandeling gestart kan worden.

De elementen zijn met elkaar verbonden en voeden elkaar via verschillende wegen om de balans zo optimaal mogelijk te houden. Ze kunnen elkaar ook “tegenwerken”, door elkaar als het ware “leeg” te trekken door voor langere tijd een grotere vraag naar energie/voeding voor één specifiek element.
Als er niet meer voldoende energie in een element is (vraag is groter dan het aanbod), wordt er een beroep gedaan op een ander element en zal in het andere element extra hard gewerkt moeten worden om in de behoefte te voorzien.

Hierdoor kunnen er klachten ontstaan, omdat er een disbalans ontstaat. Bijvoorbeeld: Stress en drukte voor een langere periode geeft een extra grote vraag aan energie in het houtelement.
Als het houtelement niet voldoende energie meer kan opbrengen om de stress en drukte te reguleren, wordt er aanspraak gemaakt op het aarde element en kunnen er klachten ontstaan die passen bij dit element, zoals piekeren, bezorgdheid, moeheid, vocht vast houden, enz. Er wordt dan teveel of te lang extra energie gevraagd van het aarde element.
Mocht er voor het hout element niet meer voldoende te halen zijn bij het aarde element, kan deze ook energie bij bijvoorbeeld het vuurelement gaan halen en kunnen er klachten zoals slaapproblemen of hartkloppingen ontstaan.

In het onderstaande schema kun je de (gezonde) stroomrichtingen en de verschillende elementen met bijbehorende meridianen zien.

De vijf elementen en hun stromingsrichting
Voorbeelden kenmerk per element
Element Lichaamskenmerk Emotie
Vuur Bloed-vaten Vreugde
Aarde Spieren Zorgen
Metaal Huid Verdriet
Water Botten/merg Angst/Vertrouwen
Hout Gewrichten/Pezen Boosheid/Frustratie

Hotstone Massage

Hotstone massage is een massage die gedaan wordt met vulkanische stenen, deze kunnen de warmte goed vast houden.
De stenen worden op bepaalde plekken gelegd op het lichaam, waardoor de warmte goed kan intrekken en het weefsel er onder kan ontspannen.
Ook kan met de stenen worden gemasseerd, waardoor je blokkades opheft en de doorbloeding lokaal stimuleert door de warmte die de stenen afgeven.

Zo ontstaat er een diepe ontspanning.

SLUITEN

Klassieke massage

Klassieke massage combineer ik eigenlijk altijd met TuiNa.

Deze massagevorm geeft een gevoel van wellness, het ontspant en activeert het lichaam, bevordert de doorstroming, heft blokkades op, helpt afvoeren (van bijvoorbeeld afvalstoffen) en verwarmt.

Samen met de TuiNa technieken kan je op een nog dieper niveau in het lichaam werken, wat een langdurig effect kan geven.

SLUITEN

Auriculotherapie (ooracupunctuur)

Ooracupunctuur is ook een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen. Het oor wordt gezien als een omgekeerde foetus, het hele lichaam is terug te vinden in het oor. De punten in het oor kunnen gevonden worden met een puntzoeker. Als het punt gevonden is kan er een gewoon acupunctuurnaaldje, een verblijfsnaaldje (deze kan een paar dagen tot 2 weken blijven zitten) of een magnetisch bolletje of korreltje (deze worden op het punt geplakt) geplaatst en balanceren op deze manier het systeem.

Ooracupunctuur wordt gebruikt als aanvulling op de lichaamsacupunctuur en staat bekend als ondersteuning bij de behandeling van verslavingen (roken, alcohol, suiker) en afvallen.

Oorkaarsen

Oorkaarsen zijn holle kaarsen van bijenwas gemaakt die ingezet kunnen worden om te verwarmen en energie op te bouwen (bij bijvoorbeeld tinnitus (oorsuizen) als aanvulling op de acupunctuur behandeling) en het geeft een ontspannen gevoel (alsof je bij een haardvuurtje zit, dit geluid hoor je ook tijdens de behandeling). Ze worden ook ingezet om overtollig oorsmeer te verwijderen; door de warmte wordt het oorsmeer vloeibaar en wordt het als het ware uit het oor getrokken door de zuigende werking van de brandende oorkaars.

SLUITEN

Reading

Reading gebruik ik vooral om te observeren, om vast te stellen wat nodig is voor diegene die bij mij in de praktijk is en om informatie te kunnen geven waarmee nieuwe inzichten of openingen kunnen ontstaan.

Dit kan op verschillende niveaus. Ik kan de fysieke kenmerken observeren (zoals hoe ziet de huid er uit), de lichaamstaal zien of bijvoorbeeld de uitstraling van iemand en ik kan energetisch kijken wat nodig is op dat moment voor deze persoon. Soms zijn dat beelden, soms woorden of een intuïtief gevoel. Ik gebruik alle informatie om te helpen de balans te herstellen, maar ook om volgende of nieuwe stappen in het leven te kunnen zetten als iemand daar behoefte aan heeft.

SLUITEN

Coaching

Zoals eerder gezegd kan je met welke klacht of vraag dan ook bij mij in de praktijk komen.

Dit kunnen, naast lichamelijke klachten, ook levensvragen, relationele problemen, een ontwikkelingsbehoefte of een frisse kijk op dingen zijn.

Mijn uitgangspunt is altijd de gehele mens en ik geef informatie of uitleg bezien vanuit de Traditionele Chinese filosofie gekoppeld aan jou en wat jij vraagt of nodig hebt. Dit kan eenmalig zijn, dan meestal bij de intake, of een traject van meerdere sessies. Vaak loopt de coaching naast de acupunctuur of andere behandelmethode mee in het traject richting balans.

Coaching kan ik in verschillende vormen gieten, van een gewoon goed gesprek tot een reading of met behulp van systemisch werk (werken met familiaire issues die doorwerken in je leven en de plek waar jij staat en zou willen staan in je gezin, familie of bijvoorbeeld op het werk), Tarotkaarten of visualisatie of het geven van tips & trics om bijvoorbeeld van je ratio naar je gevoel te kunnen komen. Niets is vreemd voor mij, alles kan besproken worden in een vertrouwelijke en veilige omgeving.

SLUITEN

Healing

Healing is een vorm van energie overdracht door middel van intentie. De handen worden op bepaalde plekken op het lichaam gelegd waardoor er een interactie ontstaat van energie tussen de therapeut en diegene die de behandeling ontvangt. Met energie kan je de trilling, die in elke cel aanwezig is, veranderen. Elke cel, elk deeltje van het lichaam beweegt. Als je een levende cel onder de microscoop zou leggen, kan je deze trilling waarnemen. Een cel bestaat uit verschillende partikels, nog kleinere onderdeeltjes die samen een cel vormen. Ook deze partikels bewegen. Dit is moeilijk tot niet waar te nemen onder de microscoop, maar er is altijd een energie overdracht door middel van beweging. Als healer werk je met deze energie overdracht met als doel de balans te herstellen op het diepste niveau.

Ik combineer de verschillende massagevormen eigenlijk altijd met healing door te voelen wat het lichaam nodig heeft, waar het vastloopt, waar verwarming en voeding nodig is of waar hitte getemperd moet worden om bijvoorbeeld ontstekingen te voorkomen of te verhelpen.

Er zijn verschillende technieken ontwikkeld van healing, zoals Reiki, maar alle technieken hebben als basis energieoverdracht door middel van intentie.

SLUITEN

Moxa therapie

Moxa therapie is een techniek waarbij een staafje of blokje van het kruid Artemisia tot ontbranding wordt gebracht boven de betreffende acupunctuurpunten om deze te verwarmen en stimuleren. Soms wordt het kruid op de acupunctuurnaald geplaatst. Ook wordt er gewerkt met de zogeheten moxa-sticks, welke vlak boven de huid worden gehouden en zo de acupunctuurpunten beïnvloeden.

Moxatherapie kan het functioneren van de organen en meridianen helpen, en Yin en Yang, Qi en Bloed reguleren. Acupunctuur en moxatherapie kunnen in combinatie worden toegepast. Moxa therapie wordt toegepast als er sprake is van het Chinese beeld van koude, en/of stagnatie en verwarmt, heft stagnaties op en stimuleert de doorbloeding. Moxa therapie heeft meer bekendheid gekregen bij de behandeling van zwangeren om het kindje in de baarmoeder te draaien bij een stuitligging, maar is voor veel meer inzetbaar.

De moxalamp zet ik veel in tijdens de behandeling. Dit is een warmtelamp met een mineralen en kruiden schijf die door middel van infrarood verwarmd wordt. Deze mineralen komen vrij door de warmte en worden opgenomen in de huid. Dit geeft een verkwikkende en ontspannen werking.

Cupping

Cupping is een methode waarbij een bol glaasje (cup) aangebracht wordt op het huidoppervlak. Door de cup kortstondig te verwarmen en meteen op de huid te plaatsen, ontstaat een vacuüm van de huid. Het doel is om wind en kou te verdrijven en om bloedstagnatie en pijn op te heffen. Na een cupping behandeling kan er lokaal een rode plek te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, welke na enkele dagen zal verdwijnen. Nadat de roodheid is verdwenen zal er verbetering in de symptomen optreden. Als je helemaal vast zit door bijvoorbeeld griep, hoesten of stress en je spieren verstijfd zijn, kan cupping een goede optie zijn om weer in beweging te komen!

SLUITEN

TuiNa Chinese manuele therapie

TuiNa maakt gebruik van een grote variatie massagetechnieken. TuiNa is niet te vergelijken met Westerse massages, die meestal zijn gericht op het specifiek behandelen van spieren en spiergroepen. TuiNa kan worden gebruikt voor ontspanning, maar tevens voor het behandelen van een grote verscheidenheid aan medische klachten. Daarom wordt TuiNa ook wel omschreven als Chinese Medische Massage.

TuiNa therapie maakt gebruik van manuele technieken om energetische disharmonieën, die ziekte tot gevolg hebben, te behandelen.

Dit wordt bereikt door:

  • het verwijderen van de blokkades in de energiestroom (Qi) in het gehele lichaam (pijn en spasmen opheffen).
  • het herstellen en stimuleren van de circulatie van Qi en Bloed (spieren en pezen te ontspannen).
  • herstel van gewrichtsklachten en het mobiliseren van de gewrichten ( dislocaties verminderen).
  • herstel van verklevingen.
  • verbeteren van de functies van de interne organen.
  • reguleren van het zenuwweefsel.

TuiNa kan heel goed samengaan met andere Chinese en/of Westerse therapievormen, als onderdeel van een volledige behandelingsstrategie.

Daarom combineer ik vaak acupunctuur met tuiNa, klassieke massage en healing.

SLUITEN

Acupunctuur

De basis van mijn behandelingen is holistisch, dat wil zeggen kijkend naar het totaalplaatje, naar de hele mens. De Chinese zienswijze benadert de mens en zijn of haar klachten anders dan de Westerse geneeskunde. Ze verschilt hierin door niet de ziekte maar de mens in zijn omgeving centraal te stellen. Alles wat bestaat is volgens de Chinese filosofie een samengaan van 2 oerkrachten, Yin en Yang. Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze krachten. Bij verstoring van deze balans kunnen er klachten optreden

Acupunctuur kan helpen bij het herstel van het evenwicht als er klachten zijn, maar ook preventief, om te voorkomen dat er klachten ontstaan. Acupunctuur werkt met meridianen. Dit zijn energiebanen in het lichaam met acupunctuurpunten, waar fijne naaldjes in gezet worden om deze punten te stimuleren en daardoor de energie (Qi) te laten stromen om de balans tussen Yin en Yang te herstellen.

De werking van meridianen kunnen een beetje vergeleken worden met de werking van zenuwbanen. Zenuwen verzorgen bepaalde segmenten in het lichaam en dat doen meridianen ook.

De punten op deze meridianen hebben ieder een bepaalde werking en specifieke eigenschappen, ze werken op zowel het fysieke lichaam als op mentaal/emotioneel gebied. Puntkoppels of groepen kunnen samenwerken en hebben dan weer een andere invloed op het systeem.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur en aangetoond dat het goed werkt bij bijvoorbeeld pijnklachten, echter acupunctuur is multi inzetbaar omdat naar het hele systeem gekeken wordt en daarom voor vele klachten in te zetten is.

Mocht je meer willen weten over wetenschappelijk onderzoek van acupunctuur, lees verder hierover in de links hieronder.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek is hier te vinden

Wetenschap en TCG info beroepsvereniging Zhong

SLUITEN